Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények fenntartója a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata.

Az Intézmény adatai:

Megnevezése:
Rövidített elnevezése:
Székhelye:
Levelezési címe:
Telefonszáma:
E-mail:
Intézmény adószáma:
Intézmény törzsszáma:
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék
1092 Budapest, Ráday utca 46.
1092 Budapest, Ráday utca 46.
476-0187
intezmenyvezeto@9bolcsi.hu 
15509251-2-43
509251

Intézményünkben 5 bölcsődei részlegben 328 férőhelyen látjuk el a kisgyermekeket.

Az intézmény alapfeladata

A bölcsőde, mint gyermekintézmény a gyermekjóléti alap ellátás része, amely a családban nevelkedő 20 hetes és 3 éves kor közötti gyermekek számára biztosítja a napközbeni ellátást, szakszerű gondozást, nevelést. A családi nevelést segítve a gyermekek fizikai és érzelmi biztonságának megteremtésével, oda forduló szeretettel, elfogadással, a gyermek kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával hivatott segíteni a harmonikus fejlődést.

A csoportban gondozható, nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek esetében, pedig minél fiatalabb életkortól kezdve a gondozásba ágyazott fejlesztés segíti a habilitációt, és a rehabilitációt.

Ha a gyermek évközben betöltötte a 3. életévét, a bölcsődei gondozási-nevelési év végéig maradhat bölcsődében. Amennyiben a gyermek még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig tovább gondozható az Intézményben (1997. évi XXXI. törvény 42. §.)

Az étkezés térítési díját és a kedvezményeket az Önkormányzat rendeletben határozza meg. Az étkezési díj 420Ft/nap, ami magában foglalja a gyermek négyszeri étkezését.

Az alapellátásban részesülő gyermekek gondozásáért díjat nem kell fizetni.

A bölcsődei alapellátáson kívül az intézmény kiegészítő tevékenységei, szolgáltatásai:

  • sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása
  • időszakos gyermekfelügyelet
  • házi gyermek felügyelet
  • sószoba működtetése
  • étel érzékeny gyermekek táplálása

Sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása

Bölcsődében a sajátos nevelési igényű gyermekek egészséges közösségbe való integrálása önmagában is fejlesztő hatással bír.

Sajátos nevelési igényű gyermekek számáról előnnyel bír az integrált nevelés.

–          megtanulja, hogy ő más
–          konfliktuskezelő stratégiákat sajátít el
–          megtanul harcolni
–          megsokszorozott szociális kölcsönhatások érik
–          társadalmilag elfogadott magatartás-repertoárt sajátít el
–          fejlődik az alkalmazkodó képessége
–          szocializációja magasabb szintet ér el

Ép gyermekek szempontjából az integrált nevelés

–          beépül a másság tapasztalata
–          kialakulnak morális értékek (empátia, segítőkészség, tolerancia)
–          megtanulja az együttműködés más formáit
–          saját egészsége épsége fejlődik
–          elfogadóvá válik
–          önismerete, önértéke erősödik
–          fejlődik az alkalmazkodóképessége

Időszakos gyermekfelügyelet

Azoknak a családoknak nyújt segítséget, akik nem veszik igénybe a bölcsődei alapellátást. A szolgáltatás a másfél éven felüli gyermekek számára kisméretű csoportban az Aprók háza bölcsődében és a Varázskert bölcsődében működik. Maximum heti 5 alkalommal, 8-16 óráig vehető igénybe.

A szolgáltatást térítési díja:

Napi gondozási díjNapi étkezési díjNapi térítési díj összesen
8.00-16.001200Ft420Ft1620Ft
8.00-12.00600Ft420Ft1020Ft

Házi gyermek felügyelet

A szolgáltatás keretében a gyermekek napközbeni ellátását a szülő, vagy más törvényes képviselő otthonában kisgyermeknevelő biztosíthatja, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali intézményben nem biztosítható (pl. betegség miatt, vagy iker szülések esetén) és a szülő a gyermek napközbeni ellátását nem vagy csak részben tudja megoldani.

A szolgáltatást térítési díj ellenében lehet igénybe venni, a mindenkori jogszabályok figyelembe vételével.

Sószoba

Három intézményünkben található: a Varázskert, a Pöttyös és az Aprók háza bölcsődében.

A sószoba használata a bölcsődéinkbe járó gyermekek részére ingyenes, melyet a napi rendjükbe építve biztosítunk számukra. Továbbá lehetőség van arra, hogy délutánonként (15.00-17.00 között) a szülőkkel közösen is használhassák. A három bölcsőde vezetőjénél lehet bejelentkezni a szolgáltatás igénybevételére.

Szakmai munkánkat segítő szakemberek

Dietetikus

Minden intézményünk saját főzőkonyhával rendelkezik. A központi és a diétás étlapokat idényszerűen, a korszerű táplálkozás irányelveit figyelembe véve állítja össze a dietetikus, melyet a bölcsőde gyermekorvos hagy jóvá.

Bölcsődei gyermekorvos

A bölcsőde gyermekorvosa hetente látogatja a bölcsődéket és figyelemmel kíséri a gyermekek fejlődését. Betegség esetén tanáccsal látja el a kisgyermeknevelőket, szülőket.

Fogorvosi szűrés évente egyszer történik.

Pszichológus

A kerület bölcsődéiben a gyermekekkel előforduló pszichológiai problémák megoldását segítő szakember végzi. Segítséget nyújt a kisgyermek nevelőknek a fejlődés lélektani esetek megoldásában, valamint a szülők is igénybe vehetik a gyermekekkel kapcsolatos problémáik kezelésében.

Szaktanácsadó 
 
Intézményeinkben dolgozó kollégáink felkészültségét, szakmai továbbképzését szaktanácsadó munkatársunk felügyeli és koordinálja. Ezeket tanácsadással, szakmai látogatásokkal, megfigyelésekkel, szakmai programok ajánlásával segíti elő. A szakdolgozatok nyilvántartási rendszerét és képzési kötelezettségeket figyelemmel kísérése.