Kedves Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy a jelentkezéseket online formában is ( titkarsag@9bolcsi.hu ), valamint postai úton is lehetőség van elküldeni (1092 Budapest, Ráday utca 46.). Személyesen az Aprók Háza Bölcsődében található Bölcsődei Központban tudnak jelentkezni ügyfélfogadási időben.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok

 1. Bölcsődei felvételi kérelem
 2. Admission request for nursery service
 3. Mind a két szülő lakcímkártya másolata
 4. Gyermek TAJ és lakcímkártya másolata
 5. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén az erről szóló határozat
 6. Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetről jegyzői határozat
 7. Sajátos nevelési igényű illetve korai fejlesztésre jogosult gyermek szakértői véleménye
 8. Egyedülálló szülő esetén szükséges ki töltetni az alábbi meghatalmazást a másik szülővel
 9. Nyilatkozat egyedülállóságról
 10. Nyilatkozat hozzájárulásról és adatkezelési tájékoztató megismeréséről (Igazolvány másolatok)
 11. A beszoktatás első napjára mind a két szülőnek be kell mutatni három hónapnál nem régebbi Munkáltatói igazolás
 12. Nappali tagozaton tanuló szülő esetén oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás
 13. Időszakos gyermekfelügyeletre való jelentkezés esetén a megjegyzésnél jelöljék meg hány napot (egész vagy fél) szeretnének igényelni

Kérjük, hogy minden dokumentumot adjanak le a jelentkezéshez.

Ügyfélfogadási idő:
kedd: 9.00-11.00 óráig
csütörtök: 14.00-16.00 óráig

Soron következő nevelési évre jelentkezési lapot január 01. és május 31. között lehet leadni.